เลขบัตรประชาชน สุ่มฟรี ออนไลน์!

 

ความหมาย เลขบัตร ที่สุ่มได้

หลักที่ 1

เลขบัตร เลข 1 นั้นหมายถึงว่าที่ได้เป็นคนไทยที่ได้เกิดในประเทศไทยและได้มีสัญชาติไทย ซึ่งได้เกิดหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 โดยที่ได้ไปแจ้งตามกำหนดเวลาที่ทางการได้กำหนดไว้ให้

เลขบัตร เลข 2 ก็คือคนไทยที่ได้เกิดในประเทศไทยและมีสัญชาติของไทยแต่ว่าได้ไปแจ้งเกิดช้ากว่าที่ทางการกำหนดเอาไว้

เลขบัตร เลข 3 คือคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างด้าวก็ได้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527

เลขบัตร เลข 4 คือคนไทยหรือว่าคนต่างด้าวก็ได้ ที่มีมีเอกสารใบสำคัญคนต่างด้าวแต่ว่าแจ้งย้ายเข้า โดยที่ไม่ได้มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เลขบัตร เลข 5 คือคนที่ได้รับการเพิ่มเข้าไปเพราะว่าตกสำรวจ

เลขบัตร เลข 6 คือคนที่เข้าเมืองแบบผิดกฏหมายแต่ไม่ได้อยู่ถาวร

เลขบัตร เลข 7 นั้นก็คือลูกของบุคคลที่ได้เลข 6

เลขบัตร เลข 8 นั้นก็คือคนต่างด้าวที่ได้เข้าเมืองแบบถูกกฏหมาย และได้รับสัญชาติไทย

หลักที่ 2 คือรหัสไปรษนีย์ของที่จดทะเบียนโดยสามารถดูได้เช่นใครที่ได้เลข 56 นั้นก็หมายถึงว่าได้ไปจดทะเบียนที่จังหวัดพะเยานั้นเอง

หลักที่ 3 คือรหัสไปรษนีย์ของที่จดทะเบียนโดยสามารถดูได้เช่นใครที่ได้เลข 56 นั้นก็หมายถึงว่าได้ไปจดทะเบียนที่จังหวัดพะเยานั้นเอง

หลักที่ 4 หมายความว่าเป็นอำเภอว่าไปจดอะไรที่ไหน

หลักที่ 5 หมายความว่าเป็นอำเภอว่าไปจดอะไรที่ไหน

หลักที่ 6 คือเลขบัตรประจำตัวในทะเบียนบ้าน

หลักที่ 7 คือเลขบัตรประจำตัวในทะเบียนบ้าน

หลักที่ 8 คือเลขบัตรประจำตัวในทะเบียนบ้าน

หลักที่ 9 คือเลขบัตรประจำตัวในทะเบียนบ้าน

หลักที่ 10 คือเลขบัตรประจำตัวในทะเบียนบ้าน

หลักที่ 11 จัดลำดับว่าเป็นคนที่เท่าไรในบุคคลประเภทนั้นๆ

หลักที่ 12 จัดลำดับว่าเป็นคนที่เท่าไรในบุคคลประเภทนั้นๆ

หลักที่ 13 นั้นก็คือเลขบัตรตรวจว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั้นถูกหรือเปล่า

เมื่อเราได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของใครสักคนหนึ่งมานั้น เราก็สามารถที่จะทำการคาดเดาได้เลยว่า เขาเป็นใครอยู่ที่ไหน เกิดที่ไหน อย่างไร ได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก

และเพราะว่าอย่างนี้นี้เองท่านอยากให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนั้นไป อยู่ในมือของคนอื่นหรือเปล่าละ?

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.